tyczenia urządzeń podziemnych i innych obiektów

- tyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budowli