Usługi geodezyjne w pełnym zakresie:

tyczenia budynków

- wytyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budynku (zwykle narożniki lub osie ścian) oraz wskazanie poziomu zera budowy