mapy z powykonawczą inwentaryzacją obiektów

- dokument który jest wynikiem pomiarów nowopowstałych obiektów budowlanych